בלוג החדשות של MitraByMira

  • Holiday season is here!

     It's mid November, and we can all feel the holidays approaching...

  •  תומכים בתוכניות חינוכיות לסובלנות

    שלום חברים יקרים,  כפי שאתם אולי כבר יודעים, לפני זמן מה החלטתי שחלק מהרווחים מהחנות שלי MitraByMira יועבר לתוכניות חינוכיות לסובלנות. ה...